Van Keulen Makelaars
Van Keulen Makelaars

Makelaarsjargon uitgelegd

Van kosten koper tot transportakte. Wij leggen je graag uit wat het inhoudt.

Makelaarsjargon uitgelegd

Akte van levering of leveringsakte of eigendomsbewijs

De akte die bij de notaris passeert, waarin de overdracht van het huis op naam wordt gezet. Deze wordt geregistreerd bij het Kadaster.

Bezichtiging

Een bezoek aan een woning, waarna eventueel een onderhandeling gestart kan worden. Neem ons als aankoopmakelaar in de hand bij een bezichtiging, zodat we je eventueel kunnen wijzen op zaken, als onderhoud en gebreken.

Bijkomende kosten

Dit zijn bemiddelings-/handelingskosten van de makelaar. Onder bijkomende kosten wordt o.a. verstaan: afsluitprovisie, taxatierapport en NHG.

Drie dagen bedenktijd

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd die je als koper krijgt om zonder opgaaf van reden de koop te ontbinden. Zodra de ontvangstbevestiging is getekend, gaat de tijd in. Let op: deze bedenktijd kan langer worden door een weekend of een nationale feestdag.

Energielabel

Er bestaan zeven soorten energielabels voor woningen (A t/m G). Heeft je woning een label A of B, dan is het een energiezuinig huis en is de energierekening lager dan bij een woning met energielabel G. Een label is tien jaar geldig.

Gebruiksoppervlak

Als NVM-makelaar zijn we verplicht het aantal vierkante meters van een woning te meten volgens een meetinstructie, die in de branche is afgesproken. Woonruimte, overige inpandige ruimte, gebouwgebonden buitenruimte en externe bergruimte behoren bij het gebruiksoppervlak.

Hypotheekakte

De akte die passeert bij de notaris, zodat een hypotheek kan worden afgesloten. Deze wordt geregistreerd bij het Kadaster.

Inschrijvingsprocedure

De inschrijvingsprocedure kan bij de start van de verkoop worden toegepast, maar ook pas als de woning al in de normale verkoop staat. Dit gebeurt vooral als er veel belangstelling is en wordt gebruikt om structuur te krijgen bij het ontvangen van biedingen. Hierdoor kan de verkoper een goede keuze maken aan wie hij de woning uiteindelijk verkoopt.

Koopcontract/koopovereenkomst/koopakte

Als de koper en verkoper het eens zijn over de prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventueel overname van roerende zaken, dan legt de makelaar de afspraken vast in een koopovereenkomst (of koopcontract of koopakte). Dit is een definitieve overeenkomst, nadat beide partijen hebben ondertekend.

Kosten koper (k.k.)

Een veel gehoord begrip in onze branche: kosten koper. Dit betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning betaalt. Dit is gemiddeld 2,5% van de verkoopprijs. Hieronder vallen: de notariskosten, overdrachtsbelasting en kadasterkosten. Tegenover kosten koper staat ‘vrij op naam’. Ons portfolio met woningen betreft ook zo’n 90% k.k.: https://www.vankeulenmakelaars.nl/woning/koop.

Makelaarskosten of courtage/tarieven

De provisie voor de makelaar bij een geslaagde aan- of verkoop. Iedere NVM-makelaar bepaalt zijn eigen tarieven en courtages. Wanneer je ons inhuurt voor de koop of verkoop van een woning, geven wij een transparante berekening van onze courtage en weet je van te voren waar je aan toe bent.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De Stichting Waarborgsom Eigen Woningen stelt zich garant voor de hypotheek op jouw woning. Met de Nationale Hypotheek Garantie profiteer je van een korting op de hypotheekrente en ben je zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Bovendien ben je verzekerd tegen restschuld bij een scheiding, gedwongen verkoop of bij het verliezen van je baan/vaste inkomen.

NVM No-Risk

De NVM No-Risk clausule is een ontbindende voorwaarde voor de verkoop van je eigen woning. Deze voorwaarde voorkomt dat je als koper met dubbele lasten komt te zitten. De koper kan de koop ontbinden als de verkoop van zijn huidige woning onverwacht langer duurt.

Ontbindende voorwaarden

Dit zijn afspraken in de koopovereenkomst, waardoor de koop onder bepaalde voorwaarden alsnog niet door kan gaan, zoals financieringsvoorbehoud, geen woonvergunning, negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring, het niet verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie en de NVM No-Risk clausule.

Openingsbod/eindvoorstel

De prijs die een potentiële koper in gedachten heeft. Dit is onderdeel van de onderhandeling met de verkopende partij.

Optie/optieverklaring/voorkeursrecht

Wanneer er een optie wordt verleend, betekent dit dat de verkopende partij het huis voor een bepaalde periode alleen aan de potentiële koper aanbiedt. In die tijd mag het huis niet aan iemand anders worden verkocht.

Passeren/transport

Een moeilijk woord voor het ondertekenen van de hypotheekakte en de akte van levering bij de notaris (de datum dat jij eigenaar wordt van je nieuwe woning).

Taxatie/taxeren

Een taxatie geeft de marktwaarde (vrije onderhandse verkoopwaarde) van de woning weer. Ook wordt bij een taxatie de kwaliteit van de woning omschreven, net als bijzonderheden die van toepassing kunnen zijn. Bij Van Keulen Makelaars stellen wij een taxatierapport op. Deze wordt gevalideerd bij de NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) en daardoor wordt deze geaccepteerd bij alle financiële instellingen. Meer info vind je hier.

Transportakte

De transportakte is een ander woord voor de akte van levering of leveringsakte. Dit is de officiële naam van de akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop en verkoop van een woning.

Vraagprijs

Een vraagprijs is feitelijk een uitnodiging van de verkopende partij om een bod te doen. De verkoper beslist, in overleg met ons als verkoopmakelaar, hoe hoog de vraagprijs is. Als de geïnteresseerde koper de vraagprijs biedt, is de verkoper niet verplicht om te verkopen.

Vrij op naam (v.o.n.)

De verkopende partij neemt de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening. Dit gebeurt vooral bij nieuwbouwwoningen. Tegenover vrij op naam staat ‘kosten koper’.

Voorlopig koopcontract

Een gekke naam eigenlijk, want zo ‘voorlopig’ is dit koopcontract niet. Je zit gewoon aan de koop vast met dit contract. Zodra de verkoper en jij het eens zijn over de koopprijs, wordt deze vastgelegd in een voorlopig koopcontract, ook wel koopakte genoemd.

Zoekopdracht

Als je een woning zoekt, kun je een zoekopdracht aan ons geven. Zo wordt je in het aankoopproces deskundig begeleid en ben je als eerste op de hoogte als we een woning in de verkoop krijgen, die aansluit op jouw wensen.

Heb je, na het lezen van dit blog, nog vragen over makelaarsjargon of wil je meer weten over Van Keulen Makelaars als jouw aankoop– of verkoopmakelaar? Neem dan contact met ons op, we nemen graag de tijd voor je.